เงื่อนไขการให้บริการเบื้องต้น

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจใช้บริการ และเพื่อให้เราได้ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ ขออนุญาตแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขการทำงาน ให้ลูกค้าทุกท่านทราบดังนี้

บริษัทเรารับงานตกแต่งภายใน
ที่พักอาศัยอาทิ เช่น บ้านเดี่ยว บ้านสร้างเอง และรวมไปถึงงานรีโนเวท

รับงานขั้นต่ำพื้นที่เริ่มต้น 150 ตร.ม. งบประมาณขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 2 ล้านบาท

รูปแบบงานที่เรายังไม่ได้เปิดให้บริการ

 • งานต่อเติมพื้นที่อย่างเดียว หรือทำเฉพาะบิ้วอินแค่บางส่วน
 • งานก่อสร้างจากแบบที่ลูกค้าทำมาจากที่อื่น
  งานแก้ไขซ่อมแซมในกรณีลูกค้าไปรับบริการจากที่อื่นมาก่อน
 • งานตกแต่งพื้นที่พักอาศัย ในกรณีที่ยังคงมีผู้พักอาศัยอยู่
 • งานตกแต่งในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เกินระยะทาง 200 กม.

7 ขั้นตอนตกแต่งภายในกับ Worthy Design

STEP 1

ติดต่อเข้ามาหาเรา

 • ทีมงานแจ้งรายละเอียด เงื่อนไขให้กับลูกค้า
 • กรณีลูกค้าสนใจใช้บริการ สามารถลงชื่อ และให้ข้อมูล เบื้องต้นกับเราตามลิงค์ที่ ทีมงานส่งให้

STEP 2

นัดหมาย “Survey” พื้นที่

 • ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อ คอนเฟิร์ม วัน และ เวลา Survey พื้นที่
 • ลูกค้าดำเนินการชำระค่า บริการ Survey *

*ค่าบริการ “Survey” อยู่ที่ 5,000 บาท (สำหรับงานกรุงเทพฯ ซึ่งงานต่างจังหวัดจะคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)

STEP 3

“Survey” พื้นที่หน้างาน

ทีมงานทำการเข้าวัดพื้นที่ รวมถึงพูดคุยรายละเอียด และ ความต้องการของลูกค้าที่หน้างานเพื่อให้ได้ รายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

STEP 4

ประเมินราคา ค่าบริการออกแบบ

ค่าบริการ “ออกแบบ” จะคำนวณตามพื้นที่ๆ ออกแบบจริง**

**ค่าบริการ “ออกแบบ” จะคิด 1,800 – 2,000 บาท / ตร.ม.

STEP 5

ออกแบบ

 • ออกแบบ Plan Layout และ Mood & Tone
 • ขึ้นแบบ 3D Perspective
 • เขียนแบบ Drawing
 • ระยะเวลาในการออกแบบจะอยู่ ในช่วง 2-5 เดือน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และรายละเอียดของตัวงาน

STEP 6

ประเมินราคา ค่าก่อสร้าง – ตกแต่ง

ค่าบริการก่อสร้าง – ตกแต่ง เวลาคำนวณค่าตกแต่งนั้น จะทำเป็นรายการๆ ตามรายละเอียดของการออกแบบ***

*** ค่าบริการสำหรับ “งานตกแต่งบ้านใหม่” จะเริ่มต้นที่ 15,000 บาท / ตร.ม.
ค่าบริการสำหรับ “งานรีโนเวท” จะเริ่มต้น 20,000 -30,000 บาท / ตร.ม.
(ซึ่งจะสูงกว่าตกแต่งบ้านใหม่เพราะจะมีงานโครงสร้าง งานระบบ และงานตกแต่งภายนอกมาเกี่ยวข้องด้วย)

STEP 7

ก่อสร้างจริงตามแบบ

 • ระยะเวลาในการก่อสร้าง จะขึ้นอยู่กับปริมาณงาน และรายละเอียดของตัวแบบ
 • มีการรับประกัน 1 ปี หลังจากส่งมอบงานแล้ว

START A PROJECT?

Scroll to Top