3 STEPS

ตกแต่งภายในง่ายๆ

เพียง 3 ขั้นตอน

วัดพื้นที่ประเมินราคาลูกค้าท่านใดสนใจใช้บริการเบื้องต้น ส่งรายละเอียดโครงการ ความต้องการและงบประมาณได้ที่ในช่องทาง Contact โดยฝากชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ และระบุรายละเอียดข้อความ หากลูกค้ามีความต้องนัดเจอสามารถระบุเวลานัดหมาย และทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป Confirm เวลานัดให้ท่านทราบหลังจากได้รับข้อความครับ 

เมื่อพูดคุยรายละเอียดครบถ้วนที่โครงการแล้ว เจ้าหน้าที่จะประเมินราคาคร่าวๆเพร้อมกับเสนอค่าบริการออกแบบ ให้ทางลูกค้าพิจารณาครับ

Design ออกแบบเซ็นสัญญาทำแบบและชำระค่าบริการออกแบบ 50% เพื่อดำเนินการทำแบบโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  • สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนด Layout  Plan และ Concept
  • นำเสนอภาพ Perspective 3D  เป็นภาพเสมือนจริงก่อนสร้างจริง แก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
  • เขียนแบบ Drawing สำหรับใช้ก่อสร้าง
  • ทำ BOQ รายละเอียดเนื้องานและราคาก่อสร้าง
  • ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ

 

เมื่อแบบสรุปชำระค่าบริการออกแบบอีก 50% เพื่อดำเนินก่อสร้างต่อไป

ก่อสร้างจริงตามแบบทำสัญญาเพื่อเริ่มก่อสร้างโดยมีรายละเอียดการชำระเงินดังนี้

- งวดที่ 1 40% ในวันเซ็นสัญญา

- งวดที่ 2 30% หลังจากนำเฟอร์นิเจอร์เข้ามาประกอบและติดตั้ง

- งวดที่ 3 20% หลังจากประกอบและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ครบทั้งหมด

- งวดที่ 4 10% ทำความสะอาดและส่งมอบงาน

 

รับประกันอุปกรณ์ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดเป็นเวลา 1 ปี พร้อมบริการแก้ไขหากมีอุปกรณ์ใดๆเสียหายชำรุดโดยเกิดจากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

CONTACT US